• Αρχική Σελίδα
 eΤΟΠΑ - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
Καλωσορίσατε στην Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του
Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Η πλατφόρμα eΤΟΠΑ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της συμβατικής διδασκαλίας αξιοποιώντας την ήδη σε υψηλό βαθμό αφομοιωμένη στο χώρο της εκπαίδευσης πληροφορική τεχνολογία. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΕΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΑ (16-02-2018)

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΞΕ. ΠΛΕΟΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ

topa.panteion.gr

Για οποιοδήποτε πρόβλημα έχετε με την πρόσβαση σας στο e-class παρακαλώ να στέλνεται e-mail στο  skoutsouris@panteion.g 


νεα ιστοσελιδα ΤΟΠΑ: topa.panteion.gr

Πρόσβαση στο e-class (20-12-2016)

Για οποιοδήποτε πρόβλημα έχετε με την πρόσβαση σας στο e-class παρακαλώ να στέλνεται e-mail στο  skoutsouris@panteion.gr